Drukuj

Ks. Proboszcz Nawrocki poczynił starania o utworzenie cmentarza parafialnego w Turze. W tym celu wykupiono działkę od pani Ireny Spechty, od której to wcześniej nabyto również działkę pod budowę kościoła. Cmentarz urządzono wg projektu urbanistycznego. Wokół założono ogrodzenie z siatki. Od frontu wstawiono bramę z dwiema furtkami oraz wykonano ogrodzenie w formie parkanu ramowego. Szczególny wkład organizacyjny miał ówczesny sołtys Pani Kazimiera Szlauderbach. Ona również załatwiła wystrój zieleńców cmentarza. Krzyże koło kościoła jak i na cmentarzu wykonał Pan Mieczysław Malesa z Brzózek. Fundatorem materiału na krzyż przy kościele był Pan Czesław Baumann.

Budowa cmentarza trwała od 1988 do 1990 roku. Pierwszą osobą pochowaną na tym cmentarzu była św. Pamięci Marianna Markiewicz ur. 1897 + 1990r. ? ciekawostką jest że grunt na którym powstał cmentarz w przeszłości był jej własnością. W początkowym okresie istnienia cmentarza w Turze wielu parafian przeniosło prochy swoich bliskich z cmentarza w Samoklęskach Dużych . Poświęcenia cmentarza dokonał dziekan ks. prałat Kątny z Szubina.

Żródło: Dzieje naszej parafii zostały zaczerpnięte z "Kroniki Turu i okolic" Pana Witolda Kralla oraz relacji mieszkańców parafii.