Strona internetowa Parafii p.w. św. Stanisława Kostki w Turze pełni funkcje informacyjne. Za jej pośrednictwem chcemy pełniej informować o życiu i działaniach naszej wspólnoty parafialnej.

Zapraszamy wszystkich parafian do czynnego tworzenia jednej wielkiej Bożej rodziny.

POLECAMY

Dzień chorego

DZIEŃ CHOREGO w parafii TUR 7. lipca 2012. g. 14.30 .

W tym dniu uroczyście udzielimy sakramentu chorych wszystkim wiernym cierpiącym i starszym. W związku z tym wcześniej kieruję list do moich drogich dotkniętych cierpieniem czy wiekiem parafian:

Moi Drodzy!

Jesień życia nierzadko naznaczona jest cierpieniem i chorobami, które mogą rodzić lęk, zwątpienie, nawet rozpacz, ale też prowadzić do większej dojrzałości w wierze, do zwrócenia się ku temu, co naprawdę jest istotne.

Człowiek w podeszłym wieku, często borykający się z ograniczeniami, słabością i chorobą, ma skłonność do tego, aby czuć się opuszczonym i osamotnionym. Ale Chrystus nie po zostawia go w tej samotności. Wiemy, że On jest najlepszym lekarzem dusz i ciał, że ?wziął na siebie nasze słabości i nosił nasze choroby? (Mt 8,17,).

Nadał nowe znaczenie każdemu cierpieniu przez swą mękę i śmierć na krzyżu,

a Kościołowi postawił zadanie umacniania chorych poprzez opiekę nad nimi i towarzyszenie im modlitwą wstawienniczą.

?Choruje ktoś wśród was? Niech sprowadzi kapłanów Kościoła, by się modlili nad nim i namaścili go olejem w imię Pana. A modlitwa pełna wiary będzie dla chorego ratunkiem

i Pan go po dźwignie, a jeśliby popełnił grzechy, będą mu odpuszczone (1k 5,14 15).

Jest to sakrament nadziei, niosący chorym pocieszenie, podnoszący na duchu i kierujący ich uwagę ku wartościom nieprzemijającym. Nie jest on przeznaczony wyłącznie dla osób, które znajdują się w niebezpieczeństwie utraty życia.

Najlepszym dowodem na to pozostaje fakt, że sakrament ten można powtarzać, jeśli chory, który po przyjęciu namaszczenia wyzdrowiał, ponownie zaniemógł.

Zaleca się również przyjmowanie tego sakramentu namaszczenia chorych przed trudną

operacją. Ale udziela się go również osobom w podeszłym wieku, którym nie zagraża

niebezpieczna choroba.

Udzielając sakramentu namaszczenia, prosimy Boga:

? w przypadku chorego ? o oddalenie od niego wszystkich cierpień;

przywrócenie pełnego zdrowia, aby nabrał sił do pełnienia swoich obowiązków

? w przypadku wiernego w podeszłym wieku o to, aby umocniony łaską Ducha Świętego trwał niezachwianie w wierze i nadziei i wszystkim dawał przykład cierpliwości świadczył o miłości Boga poprzez swoją pogodę;

? w przypadku wiernego w agonii? aby Bóg zmiłował się nad swoim sługą, który toczy ostatnią walkę, aby to namaszczenie przyniosło ulgę jego duszy i ciału, aby osoba znajdująca się w najbardziej decydującej sytuacji swego życia mogła odpowiedzieć z ufnością:

?Panie, oto jestem! Wezwij mnie do siebie!?.

Namaszczenie chorych tak jak wszystkie sakramenty jest celebracją liturgiczną i wspólnotową. Najbardziej odpowiednie jest udzielanie go podczas Eucharystii. Wtedy bowiem cała wspólnota parafialna może uczestniczyć w modlitwach, umacniając się w swojej jedności. Inni członkowie tej wspólnoty, na przykład młodzi, proszą o łaski dla

przyjmujących sakrament namaszczenia, którzy będąc w swojej mądrości osób doświadczonych wiekiem i trudami życia, będą z kolei modlić się na przykład o dobre życiowe wybory dla znajdujących się na rozdrożach młodości.

W naszym kościele obrzęd namaszczenia chorych będzie celebrowany uroczyście w sobotę 7 lipca o g. 14.30 wcześniej okazja do spowiedzi świętej , a po mszy świętej poczęstunek i spotkanie przy stole , na które zaprasza nasz parafialny Caritas i Koło Gospodyń Wiejskich.

Bardzo proszę o włączenie się w zorganizowanie tego dnia i pomoc szczególnie w dotarciu naszym seniorom na to spotkanie organizowane w naszej parafii po raz trzeci.

Wasz Proboszcz

Ks. Piotr Zdanowicz