Strona internetowa Parafii p.w. św. Stanisława Kostki w Turze pełni funkcje informacyjne. Za jej pośrednictwem chcemy pełniej informować o życiu i działaniach naszej wspólnoty parafialnej.

Zapraszamy wszystkich parafian do czynnego tworzenia jednej wielkiej Bożej rodziny.

POLECAMY

Kontakt

Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Stanisława Kostki w Turze

Proboszcz Parafii:

Nadzwyczajny Szafarz Eucharystii:

Kościelny:

Organista (funkcja społeczna):