Strona internetowa Parafii p.w. św. Stanisława Kostki w Turze pełni funkcje informacyjne. Za jej pośrednictwem chcemy pełniej informować o życiu i działaniach naszej wspólnoty parafialnej.

Zapraszamy wszystkich parafian do czynnego tworzenia jednej wielkiej Bożej rodziny.

POLECAMY

Informacje o parafii

Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Stanisława Kostki w Turze swoim zasięgiem obejmuje następujące miejscowości: Brzózki, Głęboczek, Olek, Tur i Żurczyn.

Do parafii należy 1254 mieszkańców (427 rodzin z czego 59 osób żyje samotnie).

Na terenie parafii dział jedna placówka oświatowa – Szkoła Podstawowa w Turze.

Proboszcz Parafii:

Nadzwyczajny Szafarz Eucharystii:

Kościelny:

Organista (funkcja społeczna):