Strona internetowa Parafii p.w. św. Stanisława Kostki w Turze pełni funkcje informacyjne. Za jej pośrednictwem chcemy pełniej informować o życiu i działaniach naszej wspólnoty parafialnej.

Zapraszamy wszystkich parafian do czynnego tworzenia jednej wielkiej Bożej rodziny.

POLECAMY

Parafialny zespół Caritas

"Miłość bliźniego zakorzeniona w miłości Boga jest przede wszystkim powinnością poszczególnego wierzącego, ale jest także zadaniem całej wspólnoty kościelnej"

Benedykt XVI Deus caritas est

Zajmujemy się pomocą ludziom potrzebującym z terenu naszej parafii. Każdy kto się do nas zgłosi może być pewien, że w miarę naszych możliwości otrzyma pomoc nie tylko materialną ale i wsparcie duchowe.

Punkt wydawania artykułów żywnościowych cieszy się dużym powodzeniem. Można tu otrzymać artykuły żywnościowe takie jak kasza, mąka, mleko, płatki kukurydziane. Obecnie z naszej pomocy korzysta około ?. osób.

Grupka nasza jest nieliczna , dlatego też zapraszamy wszystkie osoby chętne do współpracy , mogące ofiarować swój czas i zaangażowanie.

W przypadkach gdy zgłaszają się chętni by wspomóc potrzebującego indywidualnie, kontaktujemy takie osoby telefonicznie.

Kontakt z parafialnym kołem Caritas z Panią Cymerman w dni:

  • Środa 16.00 – 18.00
  • Czwartek 16.00 – 18.00

Ewentualne zmiany terminów otwarcia punktu będą podawane na tablicy przed kościołem lub poprzez ogłoszenia parafialne.

Nasze parafialne koło Caritas liczy 4 osoby:

  • Pigul Anna
  • Kamieńska Teresa
  • Napierała Małgorzata
  • Cymerman Czesława