Strona internetowa Parafii p.w. św. Stanisława Kostki w Turze pełni funkcje informacyjne. Za jej pośrednictwem chcemy pełniej informować o życiu i działaniach naszej wspólnoty parafialnej.

Zapraszamy wszystkich parafian do czynnego tworzenia jednej wielkiej Bożej rodziny.

POLECAMY

Chrzest święty

Sakrament wtajemniczenia chrześcijańskiego

(KKK 1213) Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu (vitae spiritualis ianua) i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania: „Chrzest jest sakramentem odrodzenia przez wodę i w słowie”

Jest pierwszym i najważniejszym sakramentem. Chrystus Pan poucza:

„Jeśli ktoś się nie odrodzi z wody i Ducha Świętego, nie może wejść do Królestwa Bożego”

W naszej parafii chrzest jest udzielany w I sobotę miesiąca o godz. 18.00 i III niedzielę miesiąca podczas Mszy św. o godz. 10:30 (czas letni) lub 11.00 (czas zimowy).

Wskazania dla rodziców przed chrztem świętym dziecka:

* Rodzice mają obowiązek zgłosić dziecko w biurze parafailnym przynajmniej jeden tygodzień przed chrztem, aby omówić sprawy związane z udzieleniem chrztu

* Dla dziecka rodzice wybierają chrzestnych, którzy powinni posiadać:

1. Dojrzałość do spełnienia swego zadania

2. Przynależność do Kościoła Katolickiego i życie zgodne z wiarą

Chrzestnymi nie mogą być:

* Małżonkowie żyjący bez ślubu kościelnego

* Młodzież nieuczęszczająca na katechizację

Do przyjęcia zadania chrzestnych mogą być dopuszczeniu ci, którzy:

1. Zostali wyznaczeni przez przyjmującego chrzest, lub jego rodziców, lub tego, kto ich zastępuje i posiada wymagane kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania.

2. Ukończyli 16 lat

3. Są katolikami bierzmowanymi i przyjęli już sakrament Eucharystii i prowadzą życie zgodne z wiarą i odpowiadjące funkcji jaką mają pełnić.

4. Są wolni od jakichkolwiek kar kanonicznych

5. Nie sa ojcem lub matką przyjmującego chrzest.

6. Ochrzczony, należący do niektolickiej wspołnoty kościelnej, może być dopuszczony tylko razem z chrzestnym katolikiem i to jedynie jako świadek chrztu.

7. Osoby niepraktykujace, małżonkowie żyjący bez ślubu kościelnego, a także młodzież nieuczęszczjącą na katechizacje, nie mogą być rodzicami chrzestnymi dziecka.

Rodzice przedłożą następujące dokumenty:

1. Akt urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego

2. Świadectwo ślubu kościelnego

3. Dane personalne świadków – chrzestnych, imię, nazwisko, wyznanie, wiek, zawód i adres zamieszkania

4. Zaświadczenie stwierdzające, że chrzestni są osobami wierzącymi i praktykującymi. Zaświadczenie takie wystawia proboszcz parafii, w której mieszkają chrzestni.

5. W wypadku młodzieży uczącej się, która ma pełnić rolę rodziców chrzestnych, należy przedstawić aktualne świadectwo religii.