Strona internetowa Parafii p.w. św. Stanisława Kostki w Turze pełni funkcje informacyjne. Za jej pośrednictwem chcemy pełniej informować o życiu i działaniach naszej wspólnoty parafialnej.

Zapraszamy wszystkich parafian do czynnego tworzenia jednej wielkiej Bożej rodziny.

POLECAMY

Msza Święta odpustowa – poniedziałek 18 września, godz.18.00

W kalendarzu liturgicznym pod datą 18 września, to jest najbliższy poniedziałek, przypada święto Świętego Stanisława Kostki, patrona Polski, polskiej młodzieży i nowicjuszy. Święto to wpisuje się w obchody Tygodnia Wychowania i ukazuje nam postać młodzieńca zdecydowanego, który dążąc ku wyznaczonym sobie ideałom świętości życia, nie uległ niewłaściwym wpływom środowiska, w którym się obracał.

Na świąteczną Mszę Świętą odpustową w naszym kościele o godz. 18.00 zapraszam wszystkich parafian oraz wszystkie dzieci i naszą młodzież szczególnie przygotowujących się do bierzmowania . Sumę odpustową odprawi i kazanie wygłosi Ks. Marcin Kardis z Szubina . Po mszy św. procesja eucharystyczna wokół kościoła . Proszę o niesienie chorągwi , feletronów , dzieci o sypanie kwiatów.