Strona internetowa Parafii p.w. św. Stanisława Kostki w Turze pełni funkcje informacyjne. Za jej pośrednictwem chcemy pełniej informować o życiu i działaniach naszej wspólnoty parafialnej.

Zapraszamy wszystkich parafian do czynnego tworzenia jednej wielkiej Bożej rodziny.

POLECAMY

Odpust parafialny – Św. Stanisława Kostki, niedziela 18 września

W naszej parafii jest to uroczystość Odpustowa – suma odpustowa o godz. 12. 00  – odprawi ją Ks. Krzysztof Barczyński z Szubina . Po mszy św. procesja eucharystyczna proszę dzieci o sypanie kwiatków, niesienie chorągwi i feletronów . Naszą modlitwą otaczamy całą wspólnotę parafialną szczególnie młode  pokolenie, aby wzrastało w wierze i bliskości Pana .