Strona internetowa Parafii p.w. św. Stanisława Kostki w Turze pełni funkcje informacyjne. Za jej pośrednictwem chcemy pełniej informować o życiu i działaniach naszej wspólnoty parafialnej.

Zapraszamy wszystkich parafian do czynnego tworzenia jednej wielkiej Bożej rodziny.

POLECAMY

Podziekowania za datki

Rozpoczęła się zbiórka dobrowolnych datków na potrzeby naszego kościoła. Bardzo dziękujemy za przychylne przyjęcie skarbników. Jedną z pierwszych prac jakie zostaną wykonane za te ofiary będzie odnowienie frontowej elewacji naszej świątyni. Zebranymi funduszami zarządza Rada Ekonomiczna złożona z mieszkańców naszej parafii, która będzie przedstawiała szczegółowe rozliczenia. Potrzeby remontowe są bardzo duże, ale cykliczna zbiórka pozwoli na sukcesywne realizowania kolejnych zadań. Musimy pamietać, że świątynia nasza jest naszym wspólnym dobrem i musimy dbać o jej stan. Jeszcze raz serdeczne Bóg zapłać za wpłacone datki.