Strona internetowa Parafii p.w. św. Stanisława Kostki w Turze pełni funkcje informacyjne. Za jej pośrednictwem chcemy pełniej informować o życiu i działaniach naszej wspólnoty parafialnej.

Zapraszamy wszystkich parafian do czynnego tworzenia jednej wielkiej Bożej rodziny.

POLECAMY

Prace na cmentarzu w Brzózkach

Rozpoczęły się prace porządkowe na starym XIX w. cmentarzu ewangelickim w Brzózkach. Jednym z celów projektu jest poprawa estetyki najbliższego otoczenia. Do dnia dzisiejszego miejsce to porastały dzikorosnące krzewy i chwasty. Na terenie cmentarza zalegały stosy butelek i śmieci. Ponieważ cmentarz znajduje się przy wjeździe do wsi, widok taki nie stanowił pozytywnej wizytówki Brzózek. Drugą sprawą, na którą trzeba zwrócić uwagę jest to, że miejsce to kryje prochy dawnych mieszkańców tych terenów, którzy przyczynili się do powstania i rozwoju Brzózek. Uporządkowanie tego miejsca spowoduje przywrócenie należytego szacunku do miejsca kultu oraz dla wielu będzie przyczynkiem do zapoznania się z historią miejscowości i dziejami ludzi, którzy ją tworzyli. Podejście i stosunek do miejsc kultu religijnego świadczy również o kulturze danej społeczności. Zapewne wielu z nas nie życzyłoby sobie by groby naszych bliskich spotkał taki los. Prace te są wykonywane zgodnie z projektem zaakceptowanym przez Powiat Nakielski w ramach programu „Powiatowa odnowa wsi”. Projekt został zgłoszony poprzez partnerstwo Sołectwa Brzózki i naszej parafii. W sobotę 24 kwietnia od godz. 8.00 do 12.00 dalsza część prac polegająca na usunięciu korzeni dzikorosnących krzewów. Zapraszamy osoby mogące pomóc w tej czynności.