Strona internetowa Parafii p.w. św. Stanisława Kostki w Turze pełni funkcje informacyjne. Za jej pośrednictwem chcemy pełniej informować o życiu i działaniach naszej wspólnoty parafialnej.

Zapraszamy wszystkich parafian do czynnego tworzenia jednej wielkiej Bożej rodziny.

POLECAMY

Prace przy pomieszczeniach Caritas

Trwają prace przy przebudowie pomieszczeń parafialnego Caritas. Niefunkcjonalne drzwi garażowe zostaną zastąpione nowymi drzwiami wejściowymi, a pomieszczenie zostanie doświetlone przez nowe okno. Do naszego punktu Caritas będą prowadziły schody, nie tak jak dotychczas pochyły zjazd. Otoczenie zostanie obsadzone krzewami i obsiane trawą. Dzięki tym pracom miejsce wydawania pomocy dla potrzebujących będzie bardziej funkcjonalne, a otoczenie kościoła zyska na wyglądzie. Szczególne podziękowania za prace przy budowie wejścia dla Caritasu należą się panom : Bogusławowi Mankowiczowi, Janowi Kornalewiczowi, Markowi Kornalewiczowi, Janowi Błażejewskiemu, Józefowi Rybackiemu z synami.