Strona internetowa Parafii p.w. św. Stanisława Kostki w Turze pełni funkcje informacyjne. Za jej pośrednictwem chcemy pełniej informować o życiu i działaniach naszej wspólnoty parafialnej.

Zapraszamy wszystkich parafian do czynnego tworzenia jednej wielkiej Bożej rodziny.

POLECAMY

Skauci Europy w Głęboczku

Otwarci na Boga i innych ludzi – Skauci Europy obozujący w Głęboczku, wzięli udział w niedzielnej Mszy Św. 3 lipca o godz. 9.00, swoim uczestnictwem i zaangażowaniem w śpiew podczas Liturgii, wielbili Boga. W tym tygodniu ksiądz proboszcz Piotr Zdanowicz odprawi Msze Święte dla skautów, które będą odbywały się codziennie na ich obozowisku, gdzie przygotowano ołtarz. Co mówią o sobie Skauci Europy?: „Poprzez swoją działalność chcemy wspierać wychowanie w rodzinie. Pomagamy dzieciom stać się odpowiedzialnymi i szczęśliwymi obywatelami oraz chrześcijanami, otwartymi na Boga i innych ludzi, spójnymi w swoich myślach, słowach i działaniach; dorosłymi na których można polegać”.

Więcej informacji o Skautach Europy na stronie: https://skauci-europy.pl/

Źródło i fot: https://skauci-europy.pl/