Strona internetowa Parafii p.w. św. Stanisława Kostki w Turze pełni funkcje informacyjne. Za jej pośrednictwem chcemy pełniej informować o życiu i działaniach naszej wspólnoty parafialnej.

Zapraszamy wszystkich parafian do czynnego tworzenia jednej wielkiej Bożej rodziny.

POLECAMY

Zesłanie Ducha świętego.

W dzień Pięćdziesiątnicy, Tajemnica Paschalna osiąga swój szczyt. Boski Pocieszyciel, Duch Święty jest węzłem jedności między wierzącymi i czyni z nich jedno Mistyczne Ciało Chrystusa czyli Kościół. Wiemy, że dla Apostołów dzień Zesłania Ducha Świętego był dniem otrząśnięcia się ze smutku po rozstaniu z Chrystusem, i umocnienia przed rozpoczęciem misji apostolskiej i spodziewanymi prześladowaniami. Zostali napełnieni radością, gdyż w nowym świetle ujrzeli wszystkie wydarzenia i pouczenia minionych trzech lat, które spędzili u boku Jezusa i dopiero teraz w pełni dane im było zrozumieć sens Jego Męki i Zmartwychwstania.


Dzisiaj nadal Duch Święty stale poucza o sensie codziennych doświadczeń lub trudów podejmowanych dla Boga i bliźnich. Daje też moc, by je dźwigać. Stale przywraca pokój, gdy poddajemy się Jego światłu i próbujemy spojrzeć na wszystkie nasze sprawy w szerokim kontekście zbawienia; stale ukazuje nam związki między codziennością i wiecznością, między tym co ludzkie i co boskie.

O. Tomasz Bajda