Strona internetowa Parafii p.w. św. Stanisława Kostki w Turze pełni funkcje informacyjne. Za jej pośrednictwem chcemy pełniej informować o życiu i działaniach naszej wspólnoty parafialnej.

Zapraszamy wszystkich parafian do czynnego tworzenia jednej wielkiej Bożej rodziny.

POLECAMY

Zesłanie Ducha Świętego – niedziela 5 czerwca

Zesłanie Ducha Świętego inaczej nazywamy Pięćdziesiątnicą, ponieważ Duch Święty objawił się zebranym w wieczerniku apostołom właśnie 50 dni po zmartwychwstaniu Chrystusa. Potoczna zaś nazwa dla tego święta to „Zielone Świątki”, gdyż już u progu XX wieku stroiło się obejścia domów zielonymi gałązkami.

Święto to jest jednym z ważniejszych w obrzędach w Kościele. Uznaje się, że ten dzień to początek Kościoła. Powszechnie uważa się, ze zesłanie Ducha Świętego zakończyło proces objawienia, który rozpoczął się w Starym Testamencie. Sięgając do historii to zesłanie Ducha Świętego zostało przepowiedziane już w Starym Testamencie. Ponownie przypomniał o tym Chrystus podczas ostatniej wieczerzy, a ostatecznie dokonało się to właśnie w wieczerniku. Opierając się na opisie z Dziejów Apostolskich, Duch Święty pod postacią ognistych płomieni spoczął nad głową każdego apostoła i Maryi.